Webshop Mærket

Vi er glade for at være en del af Webshop Mærket-ordningen, et initiativ, der sigter mod at skabe en følelse af tryghed og påskønnelse hos vores kunder samt fremme bedste praksis i handel og markedsføring online.

Webshop Mærket repræsenterer en udmærkelse, der gives til webshops, der vælger at deltage i denne ordning. For at opnå Webshop Mærket forpligter vi os til at overholde de fastsatte retningslinjer for ordningen og samtidig følge gældende lovgivning for online markedsføring og handel.